Engage

Bringing the Arts to the Heart of Business

As we all work through the unprecedented challenges of COVID-19, A&B Cymru’s business members are increasingly expressing their concern about the mental health and well-being of staff. 

In response to this, a range of digital arts opportunities have been collated which aim to motivate, inspire and engage employees who may be struggling and feeling isolated.

All opportunities described below can be tailored to suit specific needs and may be eligible for further investment from A&B Cymru’s CultureStep. For further details, please contact A&B Cymru on contactus@aandbcymru.org.uk

Ymgysylltu

Dod â’r Celfyddydau i Galon Busnes

Wrth i ni gyd weithio drwy heriau digynsail COVID-19, yn fwyfwy mae aelodau busnes C&B Cymru yn mynegi eu pryder am iechyd meddwl a lles gweithwyr.

I ymateb i hyn, cydgasglwyd ystod o gyfleoedd celfyddydau digidol gyda’r nod o ysgogi, ysbrydoli ac ymgysylltu â gweithwyr sydd efallai yn cael anawsterau ac yn teimlo ar wahân.

Gall y cyfleoedd a ddisgrifir isod i gyd gael eu teilwra i gwrdd ag anghenion penodol ac efallai gallant fod yn gymwys ar gyfer buddsoddiad pellach gan CultureStep C&B Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â C&B Cymru ar contactus@aandbcymru.org.uk